Bạn đang quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi? Hãy kết nối với chúng tôi!
Tên *
Họ *
Email *
Tiêu đề
Xác nhận Email *
Loại hình Hoạt động *
Quy mô
Nội dung
Việt Nam Hàng Châu
Việt Nam
Pesol Việt Nam là đối tác của 4D Bios
Địa chỉ:Phòng 1806, CatBi Plaza Tower, 01 Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại:+842253650005
Email:infor@pesolvietnam.com
Hàng Châu - TQ
Tạo giá trị ổn định và hình thành tương lai của ngành nông nghiệp!
Địa chỉ:Room 301, Building A, 459 Jianghong Rd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052
Điện thoại:4008-879-1788
Email:info@rauraurau.com