Để tương lai TỎA SÁNG
01
Hiệu quả cao nhờ bộ phân phối DC Bus
02
Quang phổ có thể được điều chỉnh
03
SELV/Class 2 cho độ an toàn cao
04
Hỗ trợ hoán đổi nhiệt độ
05
Thiết kế dạng mô-đun để cài đặt và thay thế
06
N+1 cho độ tin cậy cao